Skip Navigation Linksdefault

Brukernavn og passord for skolens datasystem
For å logge på en pc på skolen din, så trenger du et brukernavn og et passord. Dette er personlig og skal ikke deles med NOEN. Din kontaktlærer skal ha delt ut en lapp med brukernavn og passord.

Du blir bedt om å logge på domenet tk-oppvekst. For elever starter brukernavnet med årstallet de er født, etterfulgt av tre første bokstaver i etternavn og tre første bokstaver i etternavn. Eksempel for Ola Normann f. i 2005: 05norola

Dette brukernavnet er også din FEIDE bruker som brukes til å logge på ulike nettressurser som kommunen abonerer på. Se listen til høyre.

Office 365
Det samme brukernavnet brukes også for å logge på Office 365, men der må du i tillegg opgi @timeskule.no

For Ola Normann født i 20015 vil dette bli: 05norola@timeskule.no Passordet er det samme for pc på skolen, FEIDE og O365.

Elever har også en mailkonto knyttet til O365. Denne kan brukes fra App på nettbrett/mobil eller fra webmail/OWA.

Passordbytte
Passord på brukerkontoen kan KUN byttes på en pc på skolen, i domenet tk-oppvekst. Hvis du har glemt ditt passord, ta kontakt med lærer eller IKT-ansvarlig på skolen din.

Generelt om Feide
Feide står for Felles Elektronisk IDEntitet og er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i utdanningssektoren.

Basert på kommunens opplysninger om elever og ansatte i skole​​n, lages en elektronisk identitet - en Feide-identitet. Med samme brukernavn og passord kan elever og ansatte legitimere seg overfor ulike digitale tjenester, nettsteder, portaler, bibliotek og andre tjenester som er beregnet for utdanningssektoren. Feide-identiteten muliggjør samtidig økt kvalitet på tjenester gjennom personifisering av tjenestene. For eksempel vil en tjeneste som tilbyr matematikkoppgaver, kunne huske progresjonen til en bruker fra tidligere besøk.

Mer informasjon om Feide finner via feide.iktsenteret.no/om

Om Feide i TimeSkulen 
Det skoleadministrative systemet Visma FLYT skole er kilden til personopplysninger i Feide-katalogen for Timeskulen. Registreringer i de skoleadministrative systemene oppdaterer FEIDE-katalogen med informasjon om brukere (elever og ansatte), grupper (faggrupper og klasser) og gruppemedlemsskap (koblinger mellom brukere og grupper). FEIDE-katalogen blir i tillegg oppdatert med brukernavn og passord fra Time Kommune Oppvekst sitt AD (tk-oppvekst domenet). Det betyr at ansatte og elever benytter samme passord i FEIDE som for tk-oppvekst (pålogging til maskin). Endring av passord gjøres via en maskin i tk-oppvekst. Endringer knyttet til registrerte personopplysninger gjøres i det skoleadministrative systemet via aktuell skole. 

Om personopplysninger Feide
Feide ivaretar brukernes personvern og bidrar til at personopplysninger behandles på en sikker og lovmessig måte. Feide sikrer at det kun er et minimum av nødvendige personopplysninger som blir oversendt til en tjeneste, i henhold til hva tjenesten egentlig trenger av nødvendige personopplysninger for å fungere. De nødvendige persondataene blir kun oversendt tjenesten hvis du som bruker ved oppstart av tjenesten aktivt godtar at tjenesten kan få dataene.

Når du logger på en tjeneste via Feide får du en oversikt over hvilken personinformasjon tjenesten får overlevert. Du må aktivt gi ditt samtykke til at tjenesten får denne informasjonen om deg. Dersom du ikke samtykker vil du ikke bli logget på tjenesten. Ditt samtykke blir husket til neste gang du logger på tjenesten dersom du krysser av for det. Du slipper derfor å gi ditt samtykke hver gang du logger på den samme tjenesten.

En viktig egenskap ved Feide er at ingen personopplysninger oppbevares i et sentralt register; alle personopplysninger er lagret lokalt hos brukernes vertsorganisasjoner. Når en bruker logger på en tjeneste, kontakter Feide vertsorganisasjonens lokale Feide-katalog for å be om brukerens personopplysninger. Personopplysningene blir midlertidig lagret av Feide til brukeren logger av, eller i maksimalt åtte timer. Feide har en egen avtale med hver tjeneste som sier hvilke personopplysninger tjenesten skal få utlevert når en bruker logger seg på med Feide.

Hver FEIDE-tjeneste skal gjøre tjenestens personvernerklæring lett tilgjengelig for brukerne.